Vergoedingen

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars van Nederland. De volledige prothese wordt voor 75% uit het het basispakket vergoedt. Dit houdt in dat u, indien u geen aanvullende tandverzekering heeft, 25% zelf moet betalen. Verder moet u rekening houden met uw wettelijk (en vrijwillig) eigen risico.

• Reparatie of aanpassingen aan uw volledige prothese worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering.
• Partiële- en frame protheses worden vergoed als u een tandverzekering heeft.

Bij vragen kunt u ons gerust bellen! –  (0527) 611 668

* Vergoedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in polisvoorwaarden van zorgverzekeraars